Hard Knocks Fighting Championship
731

M-1 Challenge - Episode 77

Alexey Bruss v. Daniel Diaz Nikolay Savilov v. Frank Kortz Lom-Ali Nalgiev v. Sergey Faley Sergey Klyuev v. Sergey Voloshin Andrey Lezhnev v. Kurbanali Abdusalamov Pavel Gordeev v. Till Kinne Artem Frolov v. Talekh Nadzhafzade Moses Murrietta v. Andrey Seledtsov Raul Tutarauli v. Artur Lemos Viktor Kolesnik v. Felipe Rego Viktor Nemkov v. Ronny Markes

Day in the Life of a Coach

Day in the Life of a Fighter

Highlight Clips

After the Fight