Hard Knocks Fighting Championship
731

M-1 Challenge - Episode 94

Souksavanh Khampasath v. Gegham Vardanyan Vladimir Trusov v. Leonardo Sinis Kirill Fomenkov v. Dimitar Kostov Asiya Klyutova v. Zejna Krantic Maxim Yakobyuk v. Marcus Vinicius Lopes Maxim Grabovich v. Juho Valamaa Rubenilton Pereira v. Oktom Baktybek Valery Myasnikov v. Mikhail Ragozin Roman Bogatov v. Raul Tutarauli Damir Ismagulov v. Artem Damkovsky

Individual Fights