Hard Knocks Fighting Championship

M-1 Challenge - Episode 94

Souksavanh Khampasath v. Gegham Vardanyan Vladimir Trusov v. Leonardo Sinis Kirill Fomenkov v. Dimitar Kostov Asiya Klyutova v. Zejna Krantic Maxim Yakobyuk v. Marcus Vinicius Lopes Maxim Grabovich v. Juho Valamaa Rubenilton Pereira v. Oktom Baktybek Valery Myasnikov v. Mikhail Ragozin Roman Bogatov v. Raul Tutarauli Damir Ismagulov v. Artem Damkovsky

Karate Combat

Best of the Best

Individual Fights

Karate Combat

Day in the Life of a Coach

Highlight Clips

After the Fight