Hard Knocks Fighting Championship
731

M-1 Challenge - Episode 78

Selem Evloev v. Alexey Dubrovny Vitali Tverdokhlebov v. Oleg Mykhayliv Rubenilton Pereira v. Orozbek Maripov Roman Bogatov v. Ricardo Franco Aleksander Doskalchuk v. Binh Son Le Vadim Malygin v. Fabricio Viegas Sarraff Keith Johnson v. Maxim Grabovich Caio Magalhaes v. Dmitry Voitov Mikhail Ragozin v. Alan Bispo de Santana Damir Ismagulov v. Maxim Divnich

Individual Fights