Hard Knocks Fighting Championship
731

M-1 Challenge - Episode 74

Vadim Malygin v. Denes da Silva Carvalho Dmitry Orlov v. Mikhail Kuznetsov Bruce Souto v. Payzulla Magomedov Urs Pablo Ortmann v. Vyacheslav Bogomol Dmitry Tebekin v. Artur Tyulparov Marcus Vinicius Lopes v. Evgeni Myakinkin Vitaliy Branchuk v. Moktar Benkaci Artem Damkovsky v. Erivan Pereira Silva Damir Ismagulov v. Morgan Heraud Abukar Yandiev v. Alexander Butenko Rashid Yusupov v. Stephan Puetz

Day in the Life of a Coach

Individual Fights

Karate Combat

Out of the Cage

Day in the Life of a Coach

Hard Knocks Español

Boxing

After the Fight