Hard Knocks Fighting Championship
731

M-1 Challenge - Episode 88

Vadim Shabadash v. Petar Petrov Maxim Yakobyuk v. Frank Kortz Talekh Nadzhafzade v. Vitaliy Slipenko Ruslan Shamilov v. Reda Oudgou Alexander Osetrov v. Sergey Klyuev Rubenilton Pereira v. Rinat Sayakbaev Busurmankul Abdibait v. Maxim Divnich Bair Shtepin v. Heliton dos Santos Davila Khadis Ibragimov v. Stephan Puetz Valery Myasnikov v. Joseph Henle Movsar Evloev v. Sergey Morozov Damir Ismagulov v. Raul Tutarauli

CARPE DIEM

Individual Fights

Karate Combat

Archive Episodes